Weather service provider

Wind knowhow

Solar power

Your own meteorlogical service

Windassesments

Weer service provider

Aeolis Forecasting Services is een weer service provider die zich richt op de ondersteuning van weergerelateerde handel en industrie, de energie sector in het bijzonder.

inzetbare voorkennis

Het weer wordt maar al te vaak ervaren als een ongrijpbare factor in de bedrijfsvoering. Maar het weer is een van de weinige terreinen waar u voorkennis in uw voordeel kan en mag gebruiken.

vraag en aanbod

Het weer beïnvloedt vraag en aanbod van vele producten en diensten, logistieke processen en voorraadbeheer. Soms ligt het voor de hand. Bijvoorbeeld in het geval van gasverbruik of windmolenopbrengsten. Maar het weer beinvloedt in sterke mate ook consumentengedrag, en daarmee indirect ook winkelomzetten en horecabezoek. In feite ondergaat onze hele samenleving de invloed van het weer.

uw eigen meteorologische dienst

De nationale meteorologische instituten houden zich bezig met het verzamelen van meteorologische gegevens, het uitvoeren van meteorologisch onderzoek en het beschikbaar stellen van een algemene publieke verwachting. Voor specifieke toepassingen of gedetailleerde verwachtingen kunt u terecht bij Aeolis Forecasting Services. Wij ontsluiten de beschikbare meteorologische informatie en gaan verder waar de meteorologische instituten ophouden.

numerieke weermodellen in eigen beheer

Door in eigen beheer numerieke weermodellen te draaien is Aeolis in staat om overal ter wereld gedetailleerde weersverwachtingen op te stellen.