Onderzoek

Aeolis richt zich op toegepast onderzoek voor derden en in eigen beheer. Fundamenteel onderzoek naar de atmosfeer en de opwarming van de aarde laten we aan de nationale instituten en universiteiten over. Wel maken we gebruik van de resultaten van dergelijk onderzoek om de gevolgen voor specifieke onderzoeksvragen door te rekenen. De meest voorkomende onderzoeksvragen zijn ‘wat is de invloed van het weer op de omzet?’, ‘wat is de invloed van het weer op de productie?’, ‘wat zijn de gevolgen van de klimaatverandering?’, ‘welk contract is optimaal voor het huidige Nederlandse klimaat?’.

weersinvloed

In opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft Aeolis de invloed van het weer op de filevorming onderzocht. Door een model te ontwikkelen waarmee de totale filelengte in Nederland verklaard wordt door de kalender, de economische ontwikkeling en de heersende weersomstandigheden is inzicht verkregen in de oorzaken van de jaarlijkse fluctuaties van de filezwaarte, met soms verrassende resultaten.

windassessments

De economische haalbaarheid van een windpark is onder andere afhankelijk van de te verwachten jaarlijkse elektriciteitsopbrengst. Voor de berekening van de jaarlijkse energieopbrengst maken we gebruik van het WASP model. Dit model is ontwikkeld door de WIND ENERGY DIVISION van Risoe DTU, Denemarken, een van de meest toonaangevende methoden (http://www.wasp.dk/). Sinds 2007 heeft Aeolis als gecertificeerd gebruiker al diverse windassessments uitgevoerd.

aeolis_windassessmen_nlt (pdf) >