Verwachtingen

Om een weersverwachting te produceren heeft Aeolis Forecasting Services toegang tot 2 globale numerieke weermodellen die op supercomputers de ontwikkeling van het de atmosfeer doorrekenen tot 10 of 15 dagen vooruit. De verwachtingen van deze modellen zijn relatief grof, met een resolutie in de orde van 50x50 km. Om tot gedetailleerde verwachtingen te komen, worden zogenaamde geneste modellen gebruikt, die in overeenstemming met de globale weermodellen, op een beperkt gebied de ontwikkeling van de atmosfeer kunnen doorrekenen met een resolutie tot zelfs 1x1 km.

ECMWF

Het eerste globale model is het resultaat van de Europese samenwerking ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) te Reading (UK), waarin ook het KNMI operationeel en wetenschappelijk participeert. Het ECMWF model is een mondiaal numeriek atmosfeermodel, dat op een rekenrooster met een roosterpuntsafstand van ongeveer 50 km en op enkele tientallen lagen in de atmosfeer de toekomstige evolutie van de planetaire luchtstroming doorrekent. Dit levert onder andere verwachte tijdreeksen op voor diverse weerelementen aan het aardoppervlak.

GFS

Het tweede globale model wordt uitgevoerd door het National Center for Environmental Predictions (NCEP), een agentschap van de Verenigde Staten, en staat bekend als het Global Forecasting System (GFS). Ook het GFS is een mondiaal numeriek atmosfeermodel, dat op een grid van ongeveer 50x50 km de ontwikkeling van de atmosfeer tot 16 dagen vooruit doorrekent.

De begintoestand

ECMWF en GFS beginnen hun berekening met de toestand waarin de atmosfeer zich initieel bevindt. Om deze toestand te bepalen wordt gebruik gemaakt van een wereld omspannend waarneemsysteem. Het mondiale waarneemproces wordt gereguleerd door de World Meteorological Organization (WMO), een onderdeel van de Verenigde Naties. Hiervan zijn vrijwel alle landen ter wereld lid en krachtens intergouvernementele verdragen worden volcontinu waarnemingen uitgewisseld. De waarnemingen zijn afkomstig van landstations, speciaal daartoe uitgeruste schepen en vliegtuigen, meetboeien en platforms op zee, satellieten, radar en aerologische stations (weerballonnen). Met name remote sensing door middel van satellieten heeft de laatste jaren bijgedragen aan een enorme verbetering van de weersverwachtingen.

EPS

Naast het operationele basis-model van het ECMWF worden eveneens berekeningen uitgevoerd uitgaande van 50 bewust gevarieerde begintoestanden. Dit leidt tot 50 prognoses die, al dan niet veel, van elkaar kunnen verschillen. Met dit zogeheten Ensemble Prediction System (EPS) wordt de voorspelbaarheid van de atmosfeer op dat moment beter begrepen.

Hirlam

Aeolis heeft toegang tot het High Resolution Limited Area Model (HIRLAM) van het KNMI, een genest numeriek model, dat op een kleiner roostergebied rekent. De roosterpuntsafstand bedraagt thans 11 km en zal in de toekomst verder worden verkleind. Het rooster bedekt Europa en een groot deel van de Atlantische Oceaan. De randen van dit model worden gevoed met gegevens afkomstig uit het ECMWF model. HIRLAM levert viermaal daags verwachtingen van de meest relevante weer parameters. De voorspeltermijn bedraagt 48 uur. Na alle datalogistieke processen blijft hier netto 45 uur van over.

Model output statistics

Met behulp van geavanceerde statistische methodieken wordt de Directe Model Output (DMO) door Aeolis Forecasting Services nabewerkt. Ook afgeleide weerelementen, die niet direct door de modellen worden berekend, worden met gebruikmaking van fysische modellen en statistische technieken afgeleid.

Numerieke weermodellen in eigen beheer

Sinds 2009 heeft Aeolis de beschikking over numerieke weermodellen waarmee het mogelijk is om voor iedere plek op aarde gedetailleerde verwachtingen op te stellen.