Over ons

Aeolis Forecasting Services is voortgekomen uit een speciale afdeling van het KNMI, gericht op een bredere inzet van meteorologische informatie dan alleen publieks voorlichting via de media. Vanaf de start van het initiatief bleek bij het bedrijfsleven een ruime interesse te bestaan naar de relatie tussen het weer en bedrijfsresultaten, zowel in het algemeen als op productniveau.
verzelfstandigd in 1998

In 1998 ging de afdeling zelfstandig door als Aeolis Forecasting Services, aanvankelijk vooral gericht op het uitvoeren van onderzoek in opdracht van derden. Later werden de gevonden resultaten steeds meer gebruikt voor de ondersteuning van de operationele bedrijfsvoering en verschoof het karakter van Aeolis van een onderzoeksbureau naar een operationele service provider.
liberalisering energiemarkt

Met de liberalisering van de energiemarkten sprong Aeolis in op een groeiende vraag naar ondersteunende producten en verwachtingen. De relatie tussen energieverbruik en het weer sloot erg nauw aan bij de inmiddels opgebouwde kennis en een succesvolle dienstverlening kwam op gang.

product ontwikkeling

De ontwikkeling van diensten en producten is ook de laatste jaren voortgezet. Resultaten zijn radarverwachtingen voor buienradar.nl, nauwkeurige korte termijn stralingsverwachtingen ten behoeve van de tuinbouw en zonne-energie en hoge resolutie numerieke weermodellen die we voor iedere uithoek van de wereld in kunnen zetten.
ambitie

Het is onze ambitie om met onze producten een belangrijke bijdrage te leveren aan een efficienter ingerichte maatschappij met een hoge levenstandaard bij lage CO2-emissies.
meteorologisch onderzoek en het beschikbaar stellen van een algemene publieke verwachting. Voor specifieke toepassingen of gedetailleerde verwachtingen kunt u terecht bij Aeolis Forecasting Services. Wij ontsluiten de beschikbare meteorologische informatie en gaan verder waar de meteorologische instituten ophouden.

numerieke weermodellen in eigen beheer

Door in eigen beheer numerieke weermodellen te draaien is Aeolis in staat om overal ter wereld gedetailleerde weersverwachtingen op te stellen.