Diensten

De dienstverlening van Aeolis Forecasting Services loopt uiteen van het leveren van meteorologische gegevens en verwachtingen tot toegepast onderzoek. Op een aantal diensten gaan we iets verder in, maar we nodigen u graag uit ook contact op te nemen voor alle weergerelateerde onderwerpen die niet nader worden vermeld.

wind als speerpunt van onze dienstverlening

Wind ontwikkelt zich in een rap tempo tot een van de belangrijkste energiebronnen. Om windenergie in de electriciteitsnetten te kunnen inpassen is een goede wind (opbrengst) verwachting van essentieel belang. Aeolis heeft zich sinds het begin van dit millennium gericht op windopbrengst verwachtingen. We assisteren momenteel een groot aantal energieproducenten in hun dagelijkse bedrijfsvoering. Wij verwijzen u voor nadere informatie graag naar http://www.windknowhow.com/.